LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານ ພົບປະ-ຈັບຄູ່ເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ (Matching) ຢູ່ທີ່ ຊຽງໃຫມ່ ປະເທດໄທ

Date: August 3, 2018

ຂ່າວດີ ສຳລັບບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມ, ສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ.
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານ ພົບປະ-ຈັບຄູ່ເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ເຂົ້າທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ ຢູ່ທີ່ ຊຽງໃຫມ່ ປະເທດໄທ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 29 ກັນຍາ(09) 2018
ເຊິ່ງພາຍໃນງານຈະມີບັນດາຜູ້ປະກອບການ ແລະ ນັກທຸລະກິດຊັ້ນນໍາຈາກຫຼາກຫຼາຍປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງຈະມີສິນຄ້າແບຣນດັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຈະມີການຈັດງານຄອນເສີດຈາກສ່ອງ 3, ມີດາລາຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະເທດໄທເຂົ້າຮ່ວມ.

ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານ ສາມາດຕິດຕໍ່ປະສານງານໄດ້ທີ່
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ
ຖະໜົນສັກກະລິນ, ເຮືອນເລກທີ 002/1 ບ້ານວັນແສນ
ໂທ: 071 252 383/ 020 2213 2686, 020 2350 6610