LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼວງພະບາງ ອິນໂດຈີນ ເມາະລໍາໄຍ LIMEC III

Date: May 9, 2017

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມ​ທຸລະ​ກິດ, ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ ສຄອ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ “ແລວ​ເສດຖະກິດ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ອິນ​ໂດ​ຈີນ ​ເມາະ​ລໍາ​ໄຍ LIMEC III”  ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 26-30 ມິຖຸນາ(06) 2017 ທີ່​ແຂວງ​ເພັດ​ສະບູ​ນ ​ລາຊະອານາຈັກໄທ

ເຊິ່ງພາຍໃນງານແມ່ນຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຈາກຫຼາຍຫຼາກສາຂາອາຊີບ ຂອງທັງ 3 ປະເທດຄື: ປະເທດລາວ, ກຸ່ມແຂວງພາກແຂວງຕອນລ່າງ 1 ຂອງໄທ ແລະ 2 ລັດຈາກ ມຽນມາ  ມາພົບປະເຈລະຈາການຄ້າ, ມາເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍ ຮ່ວມກັນ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງສາມາດນໍາເອົາຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ, ແຜນພັບໂຄສະນາ​ ຂອງຕົນເອງໄປຮ່ວມວາງສະແດງໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.

ສໍາລັບ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ກະລຸນາສະ​​ແດງ​ເຈດ​ຈໍານົງ​ຂອງ​ທ່ານໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸ​ມ ທຸ​ລະກິດລະ 1 ທ່ານ ມາທີ່ຫ້ອງການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ

ກະລຸນາ​ແຈ້ງ​ລາຍ​ຊື່​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 16 ພຶດສະພາ(05) 2017 ມາ​ກ່ອນ​ມີ​ສິດ​​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິຈາລະນາ​ກອນ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: 071 252 383 / 020 2213 2686 ທ ສອນສຸລິລັນ