LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ

Date: January 23, 2017

​ແຈ້ງ​ເຊີນ
ເຖິງ: ທ່ານປະທານ ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ

ເລື່ອງ: ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ສປປ.ລາວ – ລາຊະອານາຈັກໄທ

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ຂໍຖືເປັນກຽດເຊີນບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ສະມາຊິກຂອງ ສຄອ ແຂວງ ແລະ ທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນທຸລະກິດຂອງຕົນ​ເອງ 1 ທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ “ປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ສປປ.ລາວ – ລາຊະອານາຈັກໄທ”

ເຊິ່ງຈະຈັດຂື້ນທີ່ ແຂວງ ນ່ານ ລາຊະອານາຈັກໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-8 ກຸມພາ(02) 2017

ພາຍໃນກອງປະຊຸມຈະມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈາກຫຼາກຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ໄດ້ມີການພົບປະໂອ້ລົມ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີໂອກາດ​ແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການຄ້າຫຼາຍຂື້ນໃນຍຸກຂອງ AEC

ພ້ອມ​ທັງ​ຈະ​ມີ​ການ​ລົງ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ສະພາບ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ພາຍ​ໃນ ​ແຂວງ ນ່ານ ຕື່ມ​ອີກ.

ໝາຍ​ເຫດ: ສໍາລັບ​ທ່ານ​ໃດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ກະລຸນາ​​ແຈ້ງລາຍ​ຊື່ ​ແລະ ຂໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ
​ມາ​ຍັງ ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ​ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 26 ມັງກອນ(01) 2017, ສໍາລັບ​ທ່ານ​ໃດ​ທີ່​​ແຈ້ງ​ລາຍ​ຊື່​ມາ​ກ່ອນ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິດ​​ໃນ​ການ​ພິຈາລະນາ​ກອນ

ສອບ​ຖາມ​ຂໍ​້ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໂທ: 071 252 383/ 020 2213 2686 ທ ສອນ​ສຸລິລັນ