LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

Date: September 7, 2016

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

– ເຊື່ອມຊືມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ
– ພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກທຸລະກິດ

ຄັ້ງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ(7) 2016 ທີ່ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈັດໂດຍ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

ເຊິ່ງບັນຍາກາດເຕັມໄປດ້ວຍມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມອົບອຸ່ນ

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂຈຸດບົກຜ່ອງ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຮ່ວມກັນ ປັບປຸງຂອດການປະສານງານ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກທຸລະກິດມີການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນ ທັງສ້າງໜໍ່ແໜງທຸລະກິດໃໝ່ໃຫ້ມີການເກີດຂື້ນ
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ປັບປຸງດໍາລັດ 115/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ ແລະ 316/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

ເພື່ອເພີ່ມບົດບາດຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ມີການພັດທະນາໄວຂື້ນ.