LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພົບປະການນໍາເມືອງງອຍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມນັກທຸລະກິດທ່ອງຖີ່ນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງການເສີມທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ(08) 2020 ທີ່ຜ່ານມາ

ທາງ ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສະມາຄົມໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກໍາ “ລາວທ່ຽວລາວ” ຂື້ນພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນວ່າ: “ນໍ້າໃຈບ່າວລາວເມືອງ ສູ່ສາວແດນທໍາມະຊາດ” ເຊິ່ງມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ-ນໍ້າຖ້ວມ-ນໍ້າບາກ-ເມືອງງອຍ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເດີນທາງທັງໝົດ 30 ກວ່າຄົນ ໂດຍໄດ້ມີກິດຈະກໍາແວ່ທ່ຽວຊົມບັນດາໝູ່ບ້ານຫັດຖະກໍາ, ທ່ຽວຊົມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເດີນທາງຜ່ານ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍ່ໄດ້ມີການລົງສົບທົບຮ່ວມກັບທີມງານ “ລາວທ່ຽວລາວ” ໂດຍການຈັດກິດຈະກໍາພົບປະການນໍາຂອງເມືອງງອຍ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະນັກທຸລະກິດໃນເຂດກຸ່ມນໍ້າຖ້ວມ, ບ້ານບົມ ບ້ານລີ່ ເມືອງນໍ້າບາກ ເຊິ່ງຂື້ນຊື່ລືຊາ ແລະ ເປັນ 1 ໃນການຜະລິດໄຄແຜ່ນຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງພົບນັກກຸ່ມນັກທຸລະກິດໃນເຂດເມືອງງອຍ ເພື່ອສອບຖາມເຖີງສະພາບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຂໍ້ສະດວກຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ, ການຮ່ວມກັນຫາທາງອອກ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາບັນດາຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ອຸປະສັກໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດ, ໃນໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານ ບຸນເມືອງ ໄຊຍະສິດ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງງອຍ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ໄດ້ລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງງອຍໂດຍຫຍໍ້ໃຫ້ກັບທາງທີມງານໄດ້ຮັບຮູ້ ພ້ອມທັງໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນຊ່ວຍກັນໃນການສ້າງສາພັດທະນາບ້ານເມືອງເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນມີຄວາມກິນດີຢູ່ດີ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີການພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດກໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນອານາຄົດ, ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ກອງປະຊຸມພົບປະກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກໍາຄືພາກທຸລະກິດ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນຄັ້ງແລກຄັ້ງປະຫວັດສາດສໍາລັບເມືອງງອຍ ແລະ ເປັນນິມິດໝາຍອັນດີ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນໃນດ້ານຕ່າງໆໃນອານາຄົດ.