LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ມາແລ້ວ ໂອກາດດີໆຂອງທຸກທ່ານ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພົບປະເຈລະຈາທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ
ໃນງານ ກອງປະຊຸມ ໄລແມັກ ຄັ້ງທີ່ 5 (ລາວ-ໄທ-ມຽນມາ)
LIMEC = Luang Prabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-22 ມິຖຸນາ(06) 2019, ທີ່ ແຂວງຕາກ ປະເທດໄທ.
ພາຍໃນງານທ່ານຈະໄດ້ພົບປະກັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆຫຼາຍໆດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານ: ການຄ້າ-ການລົງທືນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສຸຂະພາບ-ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ການຂົນສົ່ງ-ໂລຈິດສ໌ຕິກ…

 
ເຊີ່ງພວກເຮົາຈະໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາທ່ານພົບປະເຈລະຈາ, ຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຫາຄູ່ຄ້າ ເພື່ອຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດທາງດ້ານການຄ້າໃຫ້ກັບທຸກໆທ່ານ ພ້ອມທັງທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດຕະຫຼາດການຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
 
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ມາກ່ອນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ(05) 2019
 
ສອບຖາມເພີ່ມເຕີ່ມ:
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຖະໜົນສັກກະລິນ, ບ້ານວັດແສນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ
ໂທ: 071 252 383/ 020 2213 2686, 20 2350 6610