LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ

Date: October 21, 2016

Category : national news news

 

ພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ( AEC )

ຈັດໂດຍ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ
ຄັ້ງວັນທີ 19-20 ກັນຍາ(09) 2016

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສໍາເລັດລົງໄດ້ຢ່າງຈົບງາມ ຍ້ອນຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຄືນັກສໍາມະນາກອນ ຂອງພວກເຮົາ

ຫວັງວ່າໂອກາດໜ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆເພີ່ມຂື້ນ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທຸລະກິດພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ