LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ຍົກລະດັບທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ ອາຊຽນ (AEC)

ຂ່າວດີ ຂ່າວດ່ວນ….

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ

ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ຍົກລະດັບທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ ອາຊຽນ (AEC)

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ກັນຍາ(09) 2016

ເຊິ່ງປະກອບມີຫົວຂໍ້ຍ່ອຍທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍໆອັນເຊັ່ນ:

1. ກົນລະຍຸດ-ຍຸດທະສາດ ແມ່ນຫຍັງ ? ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ ໃນຍຸກ AEC

2. ໂລກາພິວັດ ແລະ ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດ

 

3. ຍຸດທະສາດການບໍລິຫານ

4. ເຮັດແນວໃດ ຈຶ່ງຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້, ມາແລ້ວຢາກມາອີກ ….

ການບັນຍາຍໂດຍ ນັກວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ຖະໜົນສັກກະລິນ, ເຮືອນເລກທີ 02/01 ບ້ານວັດແສນ
ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂທ/ແຟັກ: 071 252 383, 020 2350 6610, 020 5644 4597
E-mail: lpbcci@yahoo.com