LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ງານວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ໃນງານມະຫາກຳ ສີມືຫັດຖະກຳລາວ ຄັ້ງທີ 15

                                                                            New Logo

      ເຊີນບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ ໃນງານມະຫາກຳ ສີມືຫັດຖະກຳລາວ ຄັ້ງທີ 15

ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ ຫາ 01 ພະຈິກ 2016 ທີ່ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ (ຕຶກເກົ່າ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

*   ຖ້າທ່ານສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ໃຫ້ກາຍ ວັນທີ 20 ກັນຍາ (09) 2016

*   ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນທີ່

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຂະແໜງ ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ພົວພັນສະມາຊິກ

ທ. ສຸກທະວອນ ມະໂນລົດ

ໂທລະສັບ/ແຟັກ:  071 252 383