LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ຂ່າວໃຫມ່

ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພົບປະການນໍາເມືອງງອຍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມນັກທຸລະກິດທ່ອງຖີ່ນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງການເສີມທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ(08) 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ...
ອ່ານຕໍ່

ທືນສົມທົບ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແມ່ນຫຍັງ ???

ເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງທາງດ້ານທັກສະ, ວິຊາການ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ກໍລະກົດ(07) 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນະນໍາກ່ຽວກັບໂຄງການ "ການໃຫ້ທືນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດ" (BAF) ...
ອ່ານຕໍ່

“ງານສົ່ງເສີມ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບກິດຈະການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງີນ”

ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ(02) 2020 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ ຫຼວງພະບາງ ຈັດງານ ...
ອ່ານຕໍ່

ການເຝີກອົບຮົມ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງີນ”

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ພະຈິກ(11) 2019 ນີ້ ສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສູນບໍລິການວິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດເຝີກອົບຮົມ “ການວາງແຜນທຸລະກິດ ...
ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງ”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 25 ຕຸລາ(10) 2019 ນີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດກອງປ ະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງຂື້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ...
ອ່ານຕໍ່

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານເສວະນາ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈີຕອນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຄວາມທັນສະໄໝໃນຫຼວງພະບາງ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານເສວະນາ ການນໍາໃຊ້ລະບົບດິຈີຕອນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການສ້າງຄວາມທັນສະໄໝໃນຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ(09) 2019 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ...
ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະເທດລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແຂວງເລີຍ ປະທດໄທ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນເສົາ ວັນທີ 14 ກັນຍາ(09) 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປຶກສາຫາລືວຽກງານທາງດ້ານ ການຄ້າ-ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທືນຮ່ວມກັນຂອງນັກທຸລະກິດ 2 ແຂວງ 2 ...
ອ່ານຕໍ່
ກອງປະຊຸມພົບປະ ປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມພົບປະ ປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ສິງຫາ(08) 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ພະແນກ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ປຶກສາຫາລືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດຂື້ນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ຄົມທະວົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ...
ອ່ານຕໍ່

ມາແລ້ວ ໂອກາດດີໆຂອງທຸກທ່ານ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພົບປະເຈລະຈາທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນງານ ກອງປະຊຸມ ໄລແມັກ ຄັ້ງທີ່ 5 (ລາວ-ໄທ-ມຽນມາ) LIMEC = Luang Prabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-22 ມິຖຸນາ(06) 2019, ທີ່ ...
ອ່ານຕໍ່
ການສໍາມະນາ "ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ"

ການສໍາມະນາ “ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ”

ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສູນບໍລິິການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈາກສໍານັກງານໃຫ່ຍ ຈັດສໍາມະນາໃນຫົວເຂົ້າ ...
ອ່ານຕໍ່

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານ ພົບປະ-ຈັບຄູ່ເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ (Matching) ຢູ່ທີ່ ຊຽງໃຫມ່ ປະເທດໄທ

ຂ່າວດີ ສຳລັບບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມ, ສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ. ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມງານ ພົບປະ-ຈັບຄູ່ເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ເຂົ້າທ່ຽວຊົມງານວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ ຢູ່ທີ່ ຊຽງໃຫມ່ ປະເທດໄທ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 - 29 ...
ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາ ຈັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນກຸ່ມໄລແມັກ (​LIMEC) ລະຫວ່າງ ​ແຂວງ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ-​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ແລະ ກຸ່ມ​ແຂວງ​ພາກ​ເໜືອ​ຕອນ​ລ່າງ1 ຂອງ​ລາຊະ​ອານາຈັກ​ໄທ,​​ໃນ​ລະຫວ່າງ ວັນ​ທີ 14-16 ມີນາ(03) 2018, ທີ່ ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ

ໃນວັນທີ 15 ມີນາ(03) 2018 ທີ່ຜ່ານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ແລະ ເຈລະຈາຈັບຄູ່ທຸລະກິດລະຫວ່າງ ນັກທຸລະກິດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ບັນດານັກທຸລະກິດຈາກແຂວງຕອນລ່າງ1 ຂອງປະເທດໄທຂື້ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ...
ອ່ານຕໍ່

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຮຸ່ນໃໝ່ Yen-D 4.1, 22-26 ເມສາ(04) 2018

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຄວາມຍິນດີຂໍເຊີນບັນດາທ່ານ ສະມາຊິກ, ກຸ່ມ, ​ສະມາຄົມ ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສ້າງເຄືອຂ່າຍຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຮຸ່ນໃໝ່ Yen-D 4.1 ຂອງປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄັ້ງທີ່ IV, ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 22-26 ​ເມສາ(04) 2018, ...
ອ່ານຕໍ່

ດໍາລັດ ເລກທີ 238/ລບ, ລົງວັນທີ 11 ສິງຫາ(08) 2017 ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດບັນດາຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະມາຄົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ...
ອ່ານຕໍ່

ກອງ​ປະຊຸມ​ “​ແລວ​ເສດຖະກິດ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ອິນ​​ໂດ​ຈີນ ​ເມາະ​ລໍາ​ໄຍ” ຄັ້ງ​ທີ III (LIMEC III)

​       ໃນ​ລະຫວ່າ​ງວັນ​ທີ 26-30 ມິຖຸນາ(06) 2017 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ການ​ນໍາ​ແຂວງຫຼວງ​ພະ​ບາງ ຕາງໜ້າ​ໂດຍ​ ທ່ານ ສຸລິສັກ ພົມມາລີ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ພ້ອມ​ດ້ວຍຄະນະ​ສະພາ​ການ​ຄ້າ ​ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ໄດ້​ນໍາພາ​ຄະນະ​ຈາກ​ທາງ​ພາກ​ລັດ ...
ອ່ານຕໍ່

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫຼວງພະບາງ ອິນໂດຈີນ ເມາະລໍາໄຍ LIMEC III

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາສະມາຄົມ, ກຸ່ມ​ທຸລະ​ກິດ, ສະມາ​ຊິກ​ຂອງ ສຄອ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ “ແລວ​ເສດຖະກິດ ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ອິນ​ໂດ​ຈີນ ​ເມາະ​ລໍາ​ໄຍ LIMEC III”  ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 26-30 ...
ອ່ານຕໍ່
ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື (MoU) ລະຫວ່າງ ສຄອ.ຫຼບ ຮ່ວມກັບ ມ. ສຸພານຸວົງ

ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື (MoU) ລະຫວ່າງ ສຄອ.ຫຼບ ຮ່ວມກັບ ມ. ສຸພານຸວົງ

ພິທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມື (MoU) ລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຄັ້ງວັນທີ 23/3/2017 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ຕາງໜ້າໃນການລົງນາມ ຝ່າຍ ສະພາການຄ້າ ແລະ ...
ອ່ານຕໍ່
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ລາວ-ໄທ

​ແຈ້ງ​ເຊີນ ເຖິງ: ທ່ານປະທານ ສະມາຄົມ, ກຸ່ມທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ເລື່ອງ: ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືບັນຫາເສດຖະກິດ ແລະ ຍົກລະດັບການຄ້າ 2 ປະເທດ ສປປ.ລາວ - ລາຊະອານາຈັກໄທ ສະພາການຄ້າ ...
ອ່ານຕໍ່

ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ຍົກລະດັບທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ ອາຊຽນ (AEC)

ຂ່າວດີ ຂ່າວດ່ວນ.... ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ຍົກລະດັບທາງດ້ານການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນເລີດ ໃນຍຸກ ອາຊຽນ (AEC) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ...
ອ່ານຕໍ່

ASEAN-Hunan Famous Brand high-Quality Products Trade Fair

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກ  ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ “ASEAN-Hunan Famous Brand high-Quality Products Trade Fair” ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-23/10/2016 ທີ່ ເມືອງ ສາງຊາ ແຂວງ ຫູ ໜານ ສປ ຈີນ. * ...
ອ່ານຕໍ່

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ - ເຊື່ອມຊືມ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ - ພົບປະລະຫວ່າງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຄັ້ງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ(7) ...
ອ່ານຕໍ່

ກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະຈາທຸລະກິດລະຫວ່າງ ນັກທຸລະກິດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ – ນັກທຸລະກິດ ຈາກ ລາຊະອານາຈັກໄທ

  ກອງປະຊຸມພົບປະເຈລະຈາທຸລະກິດລະຫວ່າງ ນັກທຸລະກິດ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ - ນັກທຸລະກິດ ຈາກ ລາຊະອານາຈັກໄທ ໜື່ງໃນກິດຈະກຳຂອງ ກອງປະຊຸມນານາຊາດ ລະບຽງເສດຖະກິດ ຫຼວງພະບາງ ອິນໂດຈີນ ເມາະລໍາ ຄັ້ງທີ 2 (LIMEC ...
ອ່ານຕໍ່