LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ຂ່າວດີ ຂ່າວດ່ວນ…….❗❗❗ ?ສຳລັບນັກທຸລະກິດ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ທາງສູນບໍລິການວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈະໄດ້ມີການຈັດສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້: ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ໃນວັນທີ່ 5 ກຸມພາ(02) 2019 ເວລາ 13:00-16:30 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ, ໂດຍຈະມີພະນັກງານຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງມາແລ້ວ ແລະ ພະນັກງານຈາກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ຂື້ນບັນຍາຍໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນຮ່ວມກັນ.

ໝາຍເຫດ: ເຂົ້າຮ່ວມຟຣີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ (ຮັບຈໍານວນຈໍາກັດ).

ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຈະມີການຕັ້ງໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ສົນໃຈຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຢູ່ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຂວງ ແບບໂຕຕໍ່ໂຕເປັນໄລຍະຄື:
1.​ ວັນທີ 6 ກຸມພາ(02) 2019

2. ວັນທີ 14 ມີນາ(03) 2019

3. ວັນທີ 9 ເມສາ(04) 2019

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂທ: (856-71)​ 252 383, -20 2350 6610, 9916 5564

ດາວໂຫຼດແບບຟອມເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ທີ່ນີ້