LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ການສໍາມະນາ “ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ”

ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ສູນບໍລິິການ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈາກສໍານັກງານໃຫ່ຍ ຈັດສໍາມະນາໃນຫົວເຂົ້າ “ການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ” ຂື້ນຢູ່ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ສຸລິວັນ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ສົມຊາຍ ສຸກສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ທ່ານ ທາກາຊິ ຈືເນກະວະ ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ JICA ປະຈໍາທະນາຄານພັດທະນາລາວທີ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍ.

ເຊິ່ງຈຸດປະສົງຂອງການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ  ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນກ່ຽວກັບການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ, ເປັນການຍັບເຂົ້າຫາກັນໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ສິດກັນຫຼາຍຂື້ນລະຫວ່າງ ທະນາຄານ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂີ້ອາຍ ແລະ ຄວາມຢ້ານກັງວົນຂອງນັກທຸລະກິດໃນການເຂົ້າຫາທະນາຄານ, ພາຍໃນງານຍັງໄດ້ມີການຈັດເວທີເສວະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ປະສົບການຕົວຈິງໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ໃຫ້ທືນກູ້ຢືມ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນນາມຜູ້ເປັນລູກຄ້າ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໃນນາມຜູ້ທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ ແລະ ຊ່ວຍນັກທຸລະກິດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນພ້ອມທັງໃຫ້ຄໍາປຶກສາ-ຈັດສໍາມະນາເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍນັກທຸລະກິດເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານເງີນທືນ ແລະ ການຈັດການບັນຊີ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ(02) 2019 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ຍັງໄດ້ມີການຕັ້ງໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ ແລະ ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ.

ສໍາລັບຄັ້ງຕໍ່ໄປທາງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ຮ່ວມກັບ ທະນາຄານພັດທະນາລາວຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໂຕະໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ຫົວໜ່ວຍໃນ ວັນທີ 14 ມີນາ(03) 2019 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ, ບ້ານວັດແສນ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ໂທ 071 252 383, ຫຼື ສາມາດພົວພັນໄດ້ທີ່ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ບ້ານວິຊຸນ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ໂທ 071 212 105.