LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ກອງປະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງ”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 25 ຕຸລາ(10) 2019 ນີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດກອງປ

ະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງຂື້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ສຸລິວັນ ປະທານ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງ ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ໂຄງການ ADB, ໂຄງການ ອົດສະຕາລີ AID ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການເປີດໂອກາດໃຫ້ນັກທຸລະກິດພາຍໃນແຂວງໄດ້ສະເໜີບັນຫາ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ພ້ອມທັງສະພາບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປະເມີນ ແລະ ສຶກສາເຖີງຄວາມອາດສາມາດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອນໍາໄປສັງລວມ ແລະ ວິເຄາະຊອກຫາທິດທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາໃນທ່ຽງອ່ຽງທີ່ດີຂື້ນ, ພ້ອມທັງເປັນກະກຽມຂໍ້ມູນກ່ອນການປະຊຸມຮ່ວມກັບລັດຖະບານ (Lao Business Forum) ແລະ ສົ່ງລາຍງານໃຫ້ກັບ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນເວລາ 12:00 ຂອງວັນດຽວກັນ.