LPBCCI Logo

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Luang Prabang Chamber of Commerce and Industry

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 1989, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວຂຶ້ນ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 0598/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 05 ພຶດສະພາ(05) 1989 ແລະ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ມີດໍາລັດສະບັບ ເລກທີ 175/ນຍ, ລົງວັນທີ 20 ສິງຫາ(08) 1989 ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ.
ອີງຕາມ ໃບແຈ້ງການຂອງ ທ່ານປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 032 ລົງວັນທີ 25 ມັງກອນ(01) 1995 ແລະ ຈົດໝາຍແນະນໍາ ເລກທີ 052 ລົງວັນທີ 1 ມັງກອນ(01) 1995 ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ, ອີງຕາມໃບສະເໜີຂອງ ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເລກທີ 75/ອກຄຂ ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ(02) 1995 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປະຈໍາແຂວງ, ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 068/ຈຂ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ(04) 1995 ຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແມ່ນໄດ້ດໍາລັດສະບັບ ເລກທີ 125/ນຍ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2003, ດໍາລັດ ເລກທີ 316/ນຍ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2009 ວ່າດ້ວຍການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມະຄີພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພາກທຸລະກິດ, ເພື່ອຍົກບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງທຸລະກິດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ.

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ສຄອ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພົບປະການນໍາເມືອງງອຍ ແລະ ຢ້ຽມຢາມນັກທຸລະກິດທ່ອງຖີ່ນ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງການເສີມທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ, ເປັນການກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກັນໃນຊ່ວງວິກິດການໂຄວິດ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ(08) 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ...
ອ່ານຕໍ່

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າປະຈຳປີ

No posts found.

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງແຂວງ

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຕ່າງປະເທດ

ມາແລ້ວ ໂອກາດດີໆຂອງທຸກທ່ານ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມພົບປະເຈລະຈາທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນງານ ກອງປະຊຸມ ...
ອ່ານຕໍ່

Loading... ດ້ານທຸລະກິດຕ່າງໆ

ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ວັດຖຸມີຄ່າ

ນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

ຂົນສົ່ງທາງບົກ

ການປູກຝັງ

ຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ

ແປຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຫັດຖະກໍາ

ລ້ຽງສັດ

ພະລັງງານ

ການສຶກສາ

ເຝີນິເຈີ

Hotel-Food

ສ້ອມແປງລົດຍົນ

ນໍ້າສະອາດ

ທາງອາກາດ

ສະມາຊິກ

ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ກະສິກໍາອິນຊີ ບົ່ງຫວານ ຫຼວງພະບາງ 020 5587 0518
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ປົ່ງຫວ້ານ ປົ່ງຫວ້ານ ຫຼວງພະບາງ 020 2298 1888
ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກໍາ ທຣັສໂທບັກການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈໍາກັດ ຊ່າງໄຫ ປາກອູ 071 412 006
ຮ້ານມັດຕະຊາຍ (ມາແຕ່ໃສ) ອາໄພ ຫຼວງພະບາງ 071 260 654
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ດອນໃໝ່ ຫຼວງພະບາງ 020 2296 3282
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ຊົນເຜົ່າມົ້ງ ພູເຫຼັກຈະເລີນ ຫຼວງພະບາງ 030 588 1667
ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ ມິນີໂຣ ແລະ ນໍ້າໝາກໄມ້ ດອນກາງ ຫຼວງພະບາງ 071 252 450
ວິສາຫະກິດ ໄມ້ສັກ ຫຼວງພະບາງ ສັງຄະໂລກ ຫຼວງພະບາງ 020 5503 9694
ບໍລິສັດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ອາລີວຮົງຟ້າພັດທະນາການປູກຝັງ ຈໍາກັດ ນາຫຼວງ ຫຼວງພະບາງ 020 2235 0918
ບໍລິສັດ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ໝາກເກົາລາວ ນາວຽງຄໍາ ຫຼວງພະບາງ 020 9888 2328
ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຈັງຊິມິນ ເກັບຊື້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ປາກມອງ ນ້ຳບາກ 020 5678 3939
ຮ້ານອາຫານ ໂຈມາເບເກີລີ ຫົວຊຽງ ຫຼວງພະບາງ 071 252 292
ໂຮງານຫັດຖະກໍາແກະສະຫຼັກໄມ້ ອຸ່ນເຮືອນ ສັງຄະໂລກ ຫຼວງພະບາງ
TNP ເຟີນີເຈີ ແກະສະຫຼັກສ່ວນບຸກຄົນ ໃຫ່ຍປາກງາ ໂພນໄຊ
ບໍລິສັດ ແສງດາວ ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ຈໍາກັດ ຄອຍ ຫຼວງພະບາງ 020 5671 1119
ບໍລິສັດ ຈົງເຮີຫຼວງພະບາງ ຢາງພາລາ ຈໍາກັດ ດອນກາງ ຫຼວງພະບາງ 071 213 115
ບໍລິສັດ ຊິໂນລາວຈີລັນ ພັດທະນາຈໍາກັດ ຊາງ ນ້ຳບາກ 071 263 276
ບໍລິສັດ ອາກັ່ງ ກົນຈັກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ວຽງໃໝ່ ຫຼວງພະບາງ 020 5579 2137
ໂຮງງານ ຄວັດແກະສະລັກໄມ້ ຫັດຖະກໍາສ່ວນບຸກຄົນ ປາກເຊືອງ ຫຼວງພະບາງ 020 5522 3298
ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວທິບແອັດວາຍເຊີ ຈໍາກັດ ວິຊຸນ ຫຼວງພະບາງ 071 254 883
ປິ່ງປີ່ງ ຜ້າໄໝລາວ ສ່ວນບຸກຄົນ ວັດໜອງ ຫຼວງພະບາງ 020 5444 4040
ບໍລິສັດ ຮ່ວງກ່ວງເຟີຍ ນາຄ່າ ຫຼວງພະບາງ +856 20 9890 8888

ຂ່າວສານການບໍລິການຂອງສະມາຊິກ

ກອງປະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງ”

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 25 ຕຸລາ(10) 2019 ນີ້ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈັດກອງປ ະຊຸມ “ການປະເມີນການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທືນຂັ້ນແຂວງຂື້ນ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ກະສິກໍາ ...
Read More

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

logo-baf-1 

 

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ